На 21 април, 2016 г.доц. д-р Златогор Минчев, Зам. Председател на УС на АКИС и Директор наСъвместния център за обучение, симулации и анализ (СЦОСА) към Института поинформационни и комуникационни технологии (ИИКТ) – БАН отличи млади българскиталанти по математика и информатика и техните ръководители (Официалниятрегистър е достъпен на: https://goo.gl/0ZT2aD),участници в XVI сесия за млади изследователи на XLV пролетна конференция наСъюза на математиците в България (СМБ). Церемонията по награждаването беорганизирана в ИИКТ-БАН по случай отбелязването на 10 годишния юбилей на СЦОСА.Официални гости на събитието бяха: ген. Бойко Симитчиев (председател на УС наАКИС), акад. Петър Кендеров (председател на СМБ) и акад. Кирил Боянов(председател на УС на фондация „Еврика“).

All photos

IMG1554

  • May 09, 2016