На 21 април, 2016 г.доц. д-р Златогор Минчев, Зам. Председател на УС на АКИС и Директор наСъвместния център за обучение, симулации и анализ (СЦОСА) към Института поинформационни и комуникационни технологии (ИИКТ) – БАН отличи млади българскиталанти по математика и информатика и техните ръководители (Официалниятрегистър е достъпен на: https://goo.gl/0ZT2aD),участници в XVI сесия за млади изследователи на XLV пролетна конференция наСъюза на математиците в България (СМБ). Церемонията по награждаването беорганизирана в ИИКТ-БАН по случай отбелязването на 10 годишния юбилей на СЦОСА.Официални гости на събитието бяха: ген. Бойко Симитчиев (председател на УС наАКИС), акад. Петър Кендеров (председател на СМБ) и акад. Кирил Боянов(председател на УС на фондация „Еврика“).

 1. IMG1537
  May 09, 2016
 2. IMG1539
  May 09, 2016
 3. IMG1541
  May 09, 2016
 4. IMG1542
  May 09, 2016
 5. IMG1549
  May 09, 2016
 6. IMG1552
  May 09, 2016
 7. IMG1554
  May 09, 2016
 8. IMG1556
  May 09, 2016
 9. IMG1561
  May 09, 2016
 10. IMG1582
  May 09, 2016
 1. 1
 2. 2
 3. Next >