1. Панел на АКИС от конференция със СОРА

  May 12, 2016

  Панел на АКИС от конференция със СОРА: „Технологични решения за ключови
  способности на въоръжените сили

  По време на този панел бяха обсъдени възможностите за модернизиране на различните видове въоръжени сили на Р. България с участието на водещи технологични компании и консорциуми (Райнметал Еър Дефенс, НАРС, Про Макс99 ООД) съвместно с представители от СОРА, АКИС и МО. Като цяло по време на дискусията участниците се обединиха около идеята, че БА има нужда от всеобща модернизация при ясно дефинирани стандарти и интерфейси за осигуряване на оперативна съвместимост между всички родове войски и подразделения на ВС на национално и съюзническо ниво. Предвид този факт е необходимо да се помисли за подходящи икономически решения от типа на „офсетните програми“, които да позволят реализирането на такава мащабна капиталова инвестиция без да бъде ощетена икономиката на страната.

   Друг съществен момент е свързан и с членството ни в НАТО, който изисква България да участва в съюзническите мисии с оперативно съвместимо оборудване и стандарти за цялостна интеграция на експедиционните сили. Същевременно е необходимо да се приоритизират и задачите свързани с Плана за развитие на ВС 2020 /да се помисли и за СВ, а не само за ВВС и ВМС/, които да позволят страната да се справи с новите предизвикателства пред сигурността, очертани във Визия 2035. Основните акценти за страната са поставени върху емигрантските потоци и природните бедствия, борбата с тероризма, охраната на сухопътната, морска и въздушна граница, както и необходимостта от осигуряване на комуникациите и киберпространството. Като цяло е необходимо изграждането на активно и работещо гражданско-военно сътрудничество с цел активно противодействие на съвременните хибридни заплахи и предизвикателства пред сигурността.

  Street:
  City:
  Country:
  State:
 2. Покана за свикване на общото събрание на АКИС

  January 19, 2016


  ПОКАНА 
  ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „АСОЦИАЦИЯ НА КОМУНИКАЦИОННИ И ИНФОРМАЦИОННИ СПЕЦИАЛИСТИ“
  ГР. СОФИЯ


  УВАЖАЕМИ  ДАМИ И ГОСПОДА,

  Управителният съвет  на Сдружение „Асоциация на комуникационни и информационни специалисти“, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Люлин 10“, ул. „Партений Зографски“ N 10 на  основание чл. 26 ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от  ЗЮЛНЦ и чл. 25 ал.1 и ал. 3 от Устава на Сдружението свиква редовно годишно Общо събрание на членовете на Сдружението, което ще се проведе на 19.01.2016 год. от 17:00 часа в гр. София, бул. „Цар Освободител“ N 7, Централен Военен клуб, в зала 1 при следния дневен ред:

  1. Приемане на годишния счетоводен отчет и баланса на сдружението за 2014г. 
  2. Избор на нови  членове на Управителен съвет.
  3. Изменение и допълнение на Устава.
  4. Вземане на решение за преобразуване на Асоциацията от сдружение в частна полза в сдружение в обществена полза.
  5. Други. 

  Поканват се всички членове лично или чрез упълномощени представители да присъстват на Общото събрание.
  Юридическите лица, членове на сдружението участват в Общото събрание чрез законните си представители или чрез писмено упълномощени  за това лица.
  При липса на кворум  на основание чл. 28 ал. 2 от Устава и чл. 27  от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе в същия ден, на същото място и при същия дневен ред от 18:00 часа.
  Надяваме се да се видим  на 19.01.2016 г., за да можем  заедно с Вас да движим нашето Сдружение  напред.

  Гр. София ..........................................................

  14.12.2015г.  Иван Кьосев – Председател на УС

  Публикувано на 17.12.2015 г.

  Street:
  City:
  Country:
  State:
 3. Кръгла маса за киберсигурността Септември 2010

  September 28, 2010

  АКИС и СОРА/Сдружение на офицерите от резерва "Атлантик"/ организираха на 28 септември 2010г. заедно с МО кръгла маса на тема "Състояние и проблеми на сигурността на информацията в киберпространството на България". Мероприятието се проведе в зала 1 на Централния военен клуб в София. Снимки от събитието може да видите в секция "Фото галерия": ето тук

  Документи по темата:

  Street:
  City:
  Country:
  State:
 4. АКИС участва в "Хемус 2010"

  May 26, 2010

  Асоциациятана комуникационни и информационни специалисти/АКИС/ участва в Деветатамеждународна изложба за отбранителна техника "Хемус 2010"/26-29май2010г/.Специалноза форума подготвихме диск с презентации на членуващите в АКИС юридическилица/фирми/ и луксозна хартиена папка за него. Този продукт се прие много добреот посетителите, които забелязаха щанда на единствената асоциация, намиращ сенепосредствено да експозицията на Министерството на отбраната.\Изложениетов Пловдив не беше от най-силните, ако се имат предвид последните 16 години.Участниците бяха сравнително малко, но в Палата №3 климатиците работеханепрекъснато, имаше великолепна текстилна подова настилка, хигиевата беше нависота.Личнособственикът Георги Гергов на "Пловдивски панаири" следеше заобстановката и участваше във всички организационни мероприятия.Благодарнисме на екипа на дирекция "Инвестиции в отбраната"-МО, който ни отделипредостатъчно внимание. Директорът на дирекцията полковник Антон Лазаровподходи с разбиране към поставени преди време въпроси и ни впечатли факта, чепомни много добре съдържанието на писмата ни до МО.Заместник-министърВалентин Радев лично показа с поведението си, че този форум е направен зафирмите, работещи за отбраната и сигурността на страната. Той уточни, чефинансови разходи министерствата на отбраната и икономиката нямат, но точно тедават пълната си подкрепа на тази индустрия, без която не може.Нена последно място е сърдечното отношение на министър Аньо Ангелов, който стиснаръката на нашия председател Иван Кьосев и изслуша кратката му презентация зазадачите на АКИС и желанието тази неправителствена организация да бъде мислещпартньор на силовите ведомства при решаването на професионални проблеми.За4 дни успяхме да раздадем стотици каталози, предоставени ни от нашите фирми.Посетителите разбраха, че на един щанд има уникално концентрирана информация,която може да ползват през следващите месеци.Принас дойдоха и приятели от секция "Варна"-АФСЕА, за да ни подкрепят ида стане ясно, че сме партньори в едно благородно начинание. Все пак те са с 10годишна история, докато АКИС е само на 11 месеца от регистрирането си.Повреме на изложението направихме сериозни контакти с професионалисти от бранша.За пореден път получихме съдействие за реализацията на нашите замисли от"Електрон Прогрес".Заеднос нас в Пловдив с щандове бяха и нашите юридически членове -"Промакс","Сименс Ентърпрайс Комюникейшънс", "АвиатНетуъркс","Електрон Прогрес" и "2С-Трифонов".Натози етап даваме висока оценка на участието си в "Хемус 2010" исмятаме след две години отново да бъдем на юбилейното десето издание на роднатаизложба за отбранителна техника, заявиха в Пловдив председателят Иван Кьосев изаместник-председателя на АКИС Бойко Симитчиев.Специални благодарности и за фондация"Хемус", с която вечеимаме повече от добри взаимоотношения.
  Street:
  City:
  Country: BULGARIA
  State:
www.eprogress.bg http://www.eprogress.bg