Telelink Group Logo

www.teletek-group.bg
All news

Книгата_HTML5_хакове

October 03, 2014

Книгата HTML5 хакове (ИК ЗеСТ Прес) запознава читателя с колекция от HTML5 спецификации. В 90 хака експертите в областта на уеб разработката Джеси Крейвънс и Джеф Бъртофт демонстрират интересни приложения и технологии, свързани с HTML5. За начинаещите книгата може да послужи като отправна точка за създаване на браузърни приложения. За напредналите разработчици тя може да „запълни празнините“ при разучаването на нови спецификации.

HTML5 хакове, интересни приложения и технологии

Книгата е едно чудесно допълнение към библиотеката на всеки уеб разработчик

1 октомври 2014г.

Книгата HTML5 хакове (ИК ЗеСТ Прес) запознава читателя с колекция от HTML5 спецификации. В 90 хака експертите в областта на уеб разработката Джеси Крейвънс и Джеф Бъртофт демонстрират интересни приложения и технологии, свързани с HTML5. За начинаещите книгата може да послужи като отправна точка за създаване на браузърни приложения. За напредналите разработчици тя може да „запълни празнините“ при разучаването на нови спецификации. Всеки хак съдържа детайлно описание, скрийншотове и примерна имплементация за спецификации като Canvas, SVG, CSS3, мултимедия, съхранение на данни, уеб работници, WebSocket и геолокация. Читателят постепенно придобива задълбочени познания в уеб дизайн областта, от маркиращи елементи и атрибути на HTML5 до работа с Node.js и използване на облачен сървър. Част от темите, разгледани в книгата HTML5 хакове, са:

·        Създаване на двустранни карти в стил iOS чрез CSS трансформации и преходи

·        Промяна на фона на видео чрез таг Canvas

·        Използване на Canvas за създаване на медия с висока разделителна способност

·        Създаване на редактируемо съдържание

·        Локално кеширане на медийни ресурси

·        Обратно геокодиране на местоположението на потребителя на уеб приложението

·        Обработка на изображения чрез манипулация на пиксели в самостоятелен уеб работник

·        Push известия към браузъра чрез събития, изпратени от сървър

Книгата «HTML5 Липсващото ръководство” е чудесно допълнение към библиотеката на всеки уеб разработчик. За начинаещите тя е подходящата първа стъпка към овладяване на новите технологии, а за напредналите – незаменим справочник.

Накрая няколко думи за Издателска къща ЗеСТ Прес, която е на българския пазар от 1999 година. ЗеСТ Прес е специализирана в издаването на лицензирани компютърни книги за начинаещи и напреднали от водещи американски издателства като O'Reilly и Pearson Education. Всички книги можете да откриете в тяхната онлайн книжарница. При покупка на книга получавате 15% отстъпка от коричната цена.

Тодор Куюмджиев

 

 

 

Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

 1. Панел на АКИС от конференция със СОРА

  May 12, 2016

  Панел на АКИС от конференция със СОРА: „Технологични решения за ключови
  способности на въоръжените сили

  По време на този панел бяха обсъдени възможностите за модернизиране на различните видове въоръжени сили на Р. България с участието на водещи технологични компании и консорциуми (Райнметал Еър Дефенс, НАРС, Про Макс99 ООД) съвместно с представители от СОРА, АКИС и МО. Като цяло по време на дискусията участниците се обединиха около идеята, че БА има нужда от всеобща модернизация при ясно дефинирани стандарти и интерфейси за осигуряване на оперативна съвместимост между всички родове войски и подразделения на ВС на национално и съюзническо ниво. Предвид този факт е необходимо да се помисли за подходящи икономически решения от типа на „офсетните програми“, които да позволят реализирането на такава мащабна капиталова инвестиция без да бъде ощетена икономиката на страната.

   Друг съществен момент е свързан и с членството ни в НАТО, който изисква България да участва в съюзническите мисии с оперативно съвместимо оборудване и стандарти за цялостна интеграция на експедиционните сили. Същевременно е необходимо да се приоритизират и задачите свързани с Плана за развитие на ВС 2020 /да се помисли и за СВ, а не само за ВВС и ВМС/, които да позволят страната да се справи с новите предизвикателства пред сигурността, очертани във Визия 2035. Основните акценти за страната са поставени върху емигрантските потоци и природните бедствия, борбата с тероризма, охраната на сухопътната, морска и въздушна граница, както и необходимостта от осигуряване на комуникациите и киберпространството. Като цяло е необходимо изграждането на активно и работещо гражданско-военно сътрудничество с цел активно противодействие на съвременните хибридни заплахи и предизвикателства пред сигурността.

  Street:
  City:
  Country:
  State:
 2. Покана за свикване на общото събрание на АКИС

  January 19, 2016


  ПОКАНА 
  ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „АСОЦИАЦИЯ НА КОМУНИКАЦИОННИ И ИНФОРМАЦИОННИ СПЕЦИАЛИСТИ“
  ГР. СОФИЯ


  УВАЖАЕМИ  ДАМИ И ГОСПОДА,

  Управителният съвет  на Сдружение „Асоциация на комуникационни и информационни специалисти“, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Люлин 10“, ул. „Партений Зографски“ N 10 на  основание чл. 26 ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от  ЗЮЛНЦ и чл. 25 ал.1 и ал. 3 от Устава на Сдружението свиква редовно годишно Общо събрание на членовете на Сдружението, което ще се проведе на 19.01.2016 год. от 17:00 часа в гр. София, бул. „Цар Освободител“ N 7, Централен Военен клуб, в зала 1 при следния дневен ред:

  1. Приемане на годишния счетоводен отчет и баланса на сдружението за 2014г. 
  2. Избор на нови  членове на Управителен съвет.
  3. Изменение и допълнение на Устава.
  4. Вземане на решение за преобразуване на Асоциацията от сдружение в частна полза в сдружение в обществена полза.
  5. Други. 

  Поканват се всички членове лично или чрез упълномощени представители да присъстват на Общото събрание.
  Юридическите лица, членове на сдружението участват в Общото събрание чрез законните си представители или чрез писмено упълномощени  за това лица.
  При липса на кворум  на основание чл. 28 ал. 2 от Устава и чл. 27  от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе в същия ден, на същото място и при същия дневен ред от 18:00 часа.
  Надяваме се да се видим  на 19.01.2016 г., за да можем  заедно с Вас да движим нашето Сдружение  напред.

  Гр. София ..........................................................

  14.12.2015г.  Иван Кьосев – Председател на УС

  Публикувано на 17.12.2015 г.

  Street:
  City:
  Country:
  State:
 1. 1
 2. 2
 3. »
www.eprogress.bg http://www.eprogress.bg
МОСВИнтернешънъл Пауър Съплай МОМИТИТУни БИТHemus 2016РиталВалбис Трейд СД Елта-Р Ченкин и сиеАКИСКабитсДМТЕлектрон КонсорциумДжей енд Джей Ко ИТА трейд ТелелинкТехнологикаТелетек групПромакс 99 Електрон Прогрес ВителкомРитбулМилтехМВРКолеж по телек и пощиЛема Трейдинг ЕСРИ България ЕмбиентИТА инженеринг ЕКоКоМСМИТИТMOИнтернешънъл Пауър Съплай Интернешънъл Пауър Съплай МОСВУни БИТHemus 2016РиталВалбис Трейд СД Елта-Р Ченкин и сиеАКИСКабитсДМТЕлектрон КонсорциумДжей енд Джей Ко ИТА трейдТелелинкТехнологикаТелетек групПромакс 99 Електрон Прогрес ВителкомРитбулМилтехМВРКолеж по телек и пощиЛема Трейдинг ЕСРИ БългарияЕмбиентИТА инженеринг ЕКоКоМС
Telelink Logo

        ЕкоКоМС ООД

Произвежда:

·   Мултиплексори

·   Крос конектори

·   Конвертори на интерфейси

·   Оптични модеми

Предлага:

·   IP VoIP базирани решения

·   Специфични и нестандартни решения на телекомуникационно оборудване.

·   “Embedded” системи

EcoCoMS siteOutPost24 Logo Outpost 24 Site