Telelink Group Logo

www.teletek-group.bg
 • Конференция_и_програмата_на_правителството

  November 10, 2014

  Full story

 • Конференция_приносът_на_България_НАТО

  October 17, 2014

  Конференция на тема: “Приносът на Р България към НАТО след срещата в Уелс/ 04 и 05.09. 2014 г.” Дата на провеждане: 04.11.2014г. Можете да изтеглите програмата от секцията Документи тук: Kонференция_НАТО-4_11 П Р О Г Р А М А за провеждане на конференция на Съюз на офицерите от резерва „Атлантик”(СОРА), съвместно с Министерството на отбраната (МО), Джордж Маршал – България, Асоциация на комуникационни и информационни специалисти (АКИС), Софийски форум за сигурност, ЦМСО - БАН, Студентски клуб на политолога и Студентска асоциация за изследване на международните отношения (под патронажа на министъра на отбраната на Р България)

  Full story

  АКИЦ

  АКИС

 • Книгата_HTML5_хакове

  October 03, 2014

  Книгата HTML5 хакове (ИК ЗеСТ Прес) запознава читателя с колекция от HTML5 спецификации. В 90 хака експертите в областта на уеб разработката Джеси Крейвънс и Джеф Бъртофт демонстрират интересни приложения и технологии, свързани с HTML5. За начинаещите книгата може да послужи като отправна точка за създаване на браузърни приложения. За напредналите разработчици тя може да „запълни празнините“ при разучаването на нови спецификации.

  Full story

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Next page
 1. Панел на АКИС от конференция със СОРА

  May 12, 2016

  Панел на АКИС от конференция със СОРА: „Технологични решения за ключови
  способности на въоръжените сили

  По време на този панел бяха обсъдени възможностите за модернизиране на различните видове въоръжени сили на Р. България с участието на водещи технологични компании и консорциуми (Райнметал Еър Дефенс, НАРС, Про Макс99 ООД) съвместно с представители от СОРА, АКИС и МО. Като цяло по време на дискусията участниците се обединиха около идеята, че БА има нужда от всеобща модернизация при ясно дефинирани стандарти и интерфейси за осигуряване на оперативна съвместимост между всички родове войски и подразделения на ВС на национално и съюзническо ниво. Предвид този факт е необходимо да се помисли за подходящи икономически решения от типа на „офсетните програми“, които да позволят реализирането на такава мащабна капиталова инвестиция без да бъде ощетена икономиката на страната.

   Друг съществен момент е свързан и с членството ни в НАТО, който изисква България да участва в съюзническите мисии с оперативно съвместимо оборудване и стандарти за цялостна интеграция на експедиционните сили. Същевременно е необходимо да се приоритизират и задачите свързани с Плана за развитие на ВС 2020 /да се помисли и за СВ, а не само за ВВС и ВМС/, които да позволят страната да се справи с новите предизвикателства пред сигурността, очертани във Визия 2035. Основните акценти за страната са поставени върху емигрантските потоци и природните бедствия, борбата с тероризма, охраната на сухопътната, морска и въздушна граница, както и необходимостта от осигуряване на комуникациите и киберпространството. Като цяло е необходимо изграждането на активно и работещо гражданско-военно сътрудничество с цел активно противодействие на съвременните хибридни заплахи и предизвикателства пред сигурността.

  Street:
  City:
  Country:
  State:
 2. Покана за свикване на общото събрание на АКИС

  January 19, 2016


  ПОКАНА 
  ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „АСОЦИАЦИЯ НА КОМУНИКАЦИОННИ И ИНФОРМАЦИОННИ СПЕЦИАЛИСТИ“
  ГР. СОФИЯ


  УВАЖАЕМИ  ДАМИ И ГОСПОДА,

  Управителният съвет  на Сдружение „Асоциация на комуникационни и информационни специалисти“, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Люлин 10“, ул. „Партений Зографски“ N 10 на  основание чл. 26 ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от  ЗЮЛНЦ и чл. 25 ал.1 и ал. 3 от Устава на Сдружението свиква редовно годишно Общо събрание на членовете на Сдружението, което ще се проведе на 19.01.2016 год. от 17:00 часа в гр. София, бул. „Цар Освободител“ N 7, Централен Военен клуб, в зала 1 при следния дневен ред:

  1. Приемане на годишния счетоводен отчет и баланса на сдружението за 2014г. 
  2. Избор на нови  членове на Управителен съвет.
  3. Изменение и допълнение на Устава.
  4. Вземане на решение за преобразуване на Асоциацията от сдружение в частна полза в сдружение в обществена полза.
  5. Други. 

  Поканват се всички членове лично или чрез упълномощени представители да присъстват на Общото събрание.
  Юридическите лица, членове на сдружението участват в Общото събрание чрез законните си представители или чрез писмено упълномощени  за това лица.
  При липса на кворум  на основание чл. 28 ал. 2 от Устава и чл. 27  от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе в същия ден, на същото място и при същия дневен ред от 18:00 часа.
  Надяваме се да се видим  на 19.01.2016 г., за да можем  заедно с Вас да движим нашето Сдружение  напред.

  Гр. София ..........................................................

  14.12.2015г.  Иван Кьосев – Председател на УС

  Публикувано на 17.12.2015 г.

  Street:
  City:
  Country:
  State:
 1. 1
 2. 2
 3. »
www.eprogress.bg http://www.eprogress.bg
МОСВИнтернешънъл Пауър Съплай МОМИТИТУни БИТHemus 2016РиталВалбис Трейд СД Елта-Р Ченкин и сиеАКИСКабитсДМТЕлектрон КонсорциумДжей енд Джей Ко ИТА трейд ТелелинкТехнологикаТелетек групПромакс 99 Електрон Прогрес ВителкомРитбулМилтехМВРКолеж по телек и пощиЛема Трейдинг ЕСРИ България ЕмбиентИТА инженеринг ЕКоКоМСМИТИТMOИнтернешънъл Пауър Съплай Интернешънъл Пауър Съплай МОСВУни БИТHemus 2016РиталВалбис Трейд СД Елта-Р Ченкин и сиеАКИСКабитсДМТЕлектрон КонсорциумДжей енд Джей Ко ИТА трейдТелелинкТехнологикаТелетек групПромакс 99 Електрон Прогрес ВителкомРитбулМилтехМВРКолеж по телек и пощиЛема Трейдинг ЕСРИ БългарияЕмбиентИТА инженеринг ЕКоКоМС
Telelink Logo

        ЕкоКоМС ООД

Произвежда:

·   Мултиплексори

·   Крос конектори

·   Конвертори на интерфейси

·   Оптични модеми

Предлага:

·   IP VoIP базирани решения

·   Специфични и нестандартни решения на телекомуникационно оборудване.

·   “Embedded” системи

EcoCoMS siteOutPost24 Logo Outpost 24 Site